Què fem?

FONT & CONDE ADVOCATS és un despatx multidisciplinari, creat en 1988, amb una marcada vocació processalista, al considerar els seus socis fundadors que “la toga” és un element indissociable i distintiu de la professió d’ advocat.

La societat assumeix com a inqüestionable que l’advocat és qui defensa al ciutadà enfront els abusos de tercers, ja siguin infligits per altres ciutadans o per l’Administració Pública, reivindicant i assegurant la protecció dels seus drets i llibertats individuals o col·lectives.

La defensa dels interessos del client és, doncs, el nostre principal objectiu i raó de ser i la portem sempre a terme amb vocació de servei, professionalitat, transparència i solidesa jurídica i argumental.

La vocació inicial de FONT & CONDE ADVOCATS es va veure ampliada amb el temps i, sense abandonar en absolut la pràctica del Dret Processal, es va estendre a l’àmbit de la seva activitat d’assessorament civil, penal i administratiu, en tota la seva amplitud i en tot el territori nacional, complementant així la pròpia i natural activitat en front instàncies judicials, administratives i arbitrals.

En l’actualitat existeix plena consciència de la importància que te poder comptar amb un assessorament preventiu i, en el seu cas, una bona assistència per a la resolució amistosa de conflictes i evitar així la sempre enutjosa i desagradable via contenciosa.

Independentment del seu resultat, un plet genera sempre incertesa i patiment a les parts implicades que convé evitar.

Durant els darrers anys i, molt especialment a partir del canvi de segle, les relacions internacionals han experimentat un creixement exponencial i, conjuntament, la necessitat d’assessorament de qualitat, tant pels nacionals que necessiten acompanyament a l’exterior, com pels ciutadans d’altres països que desitgen adquirir béns o iniciar alguna activitat en territori espanyol.

Fidels a la seva tradició, a la seva història i a la seva evolució, FONT & CONDE ADVOCATS s’ha especialitzat, durant els darrers anys, en la organització d’equips jurídics per a assegurar la defensa d’interessos espanyols a l’exterior, ja sigui mitjançant l’assessorament preventiu, o transaccional, o l’accés a diferents jurisdiccions, en defensa dels interessos del client.

L’activitat de FONT & CONDE ADVOCATS, s’ha anat incrementat amb el transcurs dels anys fins a aquest moment en què, amb la màxima vocació de servei, exten el seu àmbit d’actuació professional a l’assessorament i a la defensa en front els tribunals nacional i internacionals, tant de persones físiques com jurídiques.