30 anys d’experiència,
30 anys acompanyant als
nostres clients.

Un despatx especialitzat en Dret Processal, que ha inclòs en la seva activitat l’assessorament jurídic preventiu integral, i ha ampliat la seva activitat en el camp del Dret Internacional Privat.

Un despatx fidel a la seva tradició, que aglutina passat, present i futur, a través de totes les seves especialitats.